Reiki-hoito

Reiki on energiahoitoa, missä kanavoidaan käsien kautta energiaa hoidettavan parhaaksi. Hoidon aikana pyritään avaamaan energiatukoksia ja tasapainottamaan joko liiallista tai liian vähäistä energiaa. Terveen kehon energiat ovat tasapainossa, kun taas tukokset aiheuttavat erilaisia sairauksia. Hoidon tarkoituksena on käynnistää kehon oma paranemisprosessi.

Hektinen elämänrytmi, kiivas työtahti ja useasta suunnasta tulevat vaatimukset saavat nykyihmiset helposti stressaantumaan. Reiki sopii hoidoksi kaikille ja erityisesti heille, jotka tuntevat olonsa uupuneiksi, väsyneiksi ja voimattomiksi. Reikihoidon aikana hoidettava voi istua joko tuolilla tai olla makuulla hoitopöydällä. Hoidon aikana hoidettava lepää vaatteet yllään kevyesti peiteltynä ja taustalla voi soida hiljainen musiikki. Hoidon saajalla on silloin lupa vain olla, nauttia ja rauhoittua.

Hoitaja toimii Reikiä antaessaan energiakanavana, eikä siirrä omaa energiaansa tai tunnetilojaan hoidettavaan. Hoidettava vastaanottaa energiaa juuri sen verran kuin hän kykenee ja tarvitsee.

Hoidon aikana kehossa voi tuntua kuumuutta, kylmyyttä, kihelmöintiä ja väristyksiä, kun hän vastaanottaa energiaa. Mieleen voi nousta myös monenlaisia asioita hoidon aikana. Kaikki keskustelut, mitä hoidon aikana käydään, ovat luottamuksellisia.

Hoidon vaikutus ei tunnu aina välittömästi, vaan se voi tuntua kehossa viiveellä vuorokaudenkin ajan. Keho voi reagoida hikoilemalla, palelemalla, tunteita voi nousta pintaan tai voit nähdä erilaisia unia kuin ennen. Aineenvaihdunta vilkastuu ja siksi on hyvä juoda heti hoidon jälkeen runsaasti vettä.

Reikiä annetaan ympäri maailmaa, mutta tekniikat saattavat hieman vaihdella oppisuuntauksista riippuen. Kyseessä on  kaikista uskonnoista riippumaton hoito. Länsimaisessa suuntauksessa on otettu hieman  enemmän vapauksia opetuksen suhteen ja koulutuksessa voi olla enemmänkin tasoja ja vaiheita kuin alkuperäisenä pidetyn Mikao Usuin kolme tasoa. Hän opetti 1900-luvun alussa Japanissa reikiä oppilailleen ja perusti ensimmäisen reikikoulun vuonna 1922. Silloin perustettiin myös yhteisö nimeltään Usui Reiki Ryoho Gakkai vaalimaan hoitomenetelmää sekä jakamaan alkuperäistä tietoa mahdollisimman muuttumattomana eteenpäin.  Yhteisö toimii edelleen.

Reiki on kulkenut Japanista Usa:han ja Kanadaan, mistä se on tullut vuonna 1985 Pohjoismaihin ja Suomeen Wanja Twanin mukana.  Suomalaiset Reikikoulutukset ovat alkaneet sen jälkeen, kun Wanja Twan vihki Aila Norlamon Reikiopettajaksi vuonna 1986. Aila Norlamo kuvaa omaa elämänpolkuaan ja reikitietään kirjassaan "Elämän oppilapsi", jonka lukemista suosittelen lämpimästi ihan jokaiselle.

Olen oppinut traditionaalisen japanilaisen hoitotavan Usui Reiki Ryoho ry:n kurssilla Kari Pauluksen oppilaana. Perinteinen hoitotapa perustuu Mikao Usuin kehittämään kolmivaiheiseen koulutusjärjestelmään ja niihin liittyviin vihkimyksiin. Ensimmäisellä asteella opetellaan tärkein hoitomuoto eli itsehoito sekä hoidon antaminen toisille. Toisella asteella opetellaan kaukohoidon antaminen ja kolmas aste on opettajakoulutus. 

Olen aloittanut oman  Reiki-polkuni kulkemisen vuonna 2013 ja valmistuin Reiki Masteriksi kesällä 2017 . Reikitien kulkeminen ja oppien soveltaminen jatkuu loppuelämäni.

 

Mikao Usuin 5 periaatetta, joiden avulla

on mahdollista saavuttaa onni ja parantaa sairauksia:

 1. Älä ole vihainen

 2. Älä huolehdi

 3. Ole kiitollinen

 4. Tee työsi

 5. Ole ystävällinen muita ihmisiä kohtaan 

 

Olen käynyt vuonna 2013 Reiki 1 ja Reiki 2 kurssit Reiki Sensei Kari Pauluksen opettamana ja sittemmin käynyt Reiki kurssit uudelleen Hyvinvointiportti Kaneliassa Reiki Master Anne Liukkosen opettamana. Valmistuin Reiki Masteriksi kesällä 2017.

Vaikka Reikin teoria, tekniikka ja käsien asennot opetettaisiin samalla tavalla, jokainen opettaja tuo hoitoon ainutlaatuisuutensa oman osaamisensa ja kokemuksiensa kautta.

 

 

http://www.usui-reiki-ryoho.fi/

http://www.karipaulus.com/

http://www.kanelia.fi/